برای مقابله با کودک‌آزاری چه کنیم؟ (+فیلم)

کودک‌آزارها در کمین هستند. آن‌ها از کوچکترین غفلت والدین استفاده می‌کنند و دست به رفتارهایی می‌زنند که باعث آزار کودک شما می‌شود. اما روش‌هایی وجود دارد که با آموختن آن‌ها به کودک‌تان، می‌توانید مانع از کودک‌آزاری شوید.

کودک‌آزارها در کمین هستند. آن‌ها از کوچکترین غفلت والدین استفاده می‌کنند و دست به رفتارهایی می‌زنند که باعث آزار کودک شما می‌شود. اما روش‌هایی وجود دارد که با آموختن آن‌ها به کودک‌تان، می‌توانید مانع از کودک‌آزاری شوید.

نظرات بسته شده است.