داروخانه شبانه روزی یا سر گردنه؟!

همین شش مورد طی یک هفته در یک داروخانه شبانه روزی روی داده است. و خدا می داند چه اتفاقات دیگری در دیگر مراکز اتفاق می افتد و متولی این مراکز به دلیل عدم نظارت و برخورد قاطعانه در این رفتار زشت و گناهی که افراد سودجو مرتکب می شوند شریک هستند.

پایگاه خبری رسا نشر -قرار بوده تا کمک حال بیماران و بدحالان در نیمه شب های شهرها باشند، زمانیکه شهر در تاریکی مطلق است! مجوز دارند تا شب ها هم به فعالیت خود ادامه دهند تا دردی از مردم درمان کنند. اما برخی از آنها عملاً به سر گردنه تبدیل شده اند و چون همه جا تعطیل است، عدالت و قانون هم در این مراکز به کلی نا دیده گرفته می شود. این است داستان داروخانه های شبانه روزی که برخی از آنها شب ها بیماران و بستگان آنان را تیغ می زنند!داروخانه شبانه روزی یا سر گردنه؟!

مواردی که در ادامه میخوانید فقط در طول یک هفته  در یک داروخانه شبانه روزی در تهران مشاهده شده است:

یکم: درخواست دریافت قرص فاموتیدین می دهی، به شما رانیتیدین که یک قرص ممنوع شده است را می دهند. می گویی مگر ممنوع نیست؟ می گویند نه این نوع مجاز است. ما فاموتیدین نداریم الان. همین است و بیمار چون مجبور است می خرد..

دوم: درخواست ایبوپروفن می دهی که قیمت مرسوم ان ۳ تا ۵ هزار تومان است، از شما ده هزار تومان می گیرند. اعتراض می کنی . می گویند از آن مدل نداریم . این هست خارجیه! و چون بیمار شما درد دارد، مجبور می شوی بگیری و بروی. همین داروخانه شیف صبح براحتی بروفن ۳ هزار تومانی را دارد و به شما می دهد!

سوم: درخواست یک ورق قرص می دهی ، پای صندوق که می رودی دو برابر از شما پول میگیرند. می پرسی گران شده است ؟ می گویند نه. مگر دو بسته نمی خواستی؟ می گویی نه. با پررویی تمام می گویند من فکر کردم دو بسته میخواهین. دیگر وارد سیستم شده. ببرین، بالخره مصرف می کنید. و اینگونه از شما پول بیشتر میگیرند.

چهارم : پای صندوق می روی تا حساب کنی. فاکتور ۱۵۲۰۰ تومان است. به شما ۴ هزار تومان برمی گردانند با ۳ عدد چسب زخم. می گویی من چسب نمیخواهم. می گویند خورده نداریم. می گویی خوب دویست تومان را حساب نکنید ، دفعه بعد می دهم . قبول نمی کنند و سیستم حسابداری را بهانه میکنند. سیستم حسابداری دویست تومان طلب را نمی پذیرد.  اما می تواند بابت برگشت پول چسب زخم و آدامس محاسبه کند؟

پنجم: یک زمانی ماسک کم بود. یک عدد ماسک را تا ۵ هزار تومان میفروختند. جالب ایجاست که بساطی مقابل داروخانه از آنها ارزانتر می فروخت! حالا اما با اینکه فراوان است و قیمت مصوب هزار و سیصد تومانی داردباز هم  در بسته های ۵ و ۱۰ عددی باز هم به ازای هر عدد ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان گرانتر می فروشند. و کسی هم بر آنها نظارت نمی کند.

ششم: داروی مشابه داستان تکراری اکثر داروخانه هاست که با استفاده از عدم آگاهی مشتری داروی گرانتر را به بیمار می فروشند. در یک مورد با وجود اصرار پزشک بر تهیه همان دارو، داروخانه از پس گرفتن دارو اجتناب کرد و بیمار مجبور شده تا مجددا با پرداخت دوباره نسخه را از یک داروخانه دیگر تهیه کند!

همین شش مورد طی یک هفته در یک داروخانه شبانه روزی روی داده است. و خدا می داند چه اتفاقات دیگری در دیگر مراکز اتفاق می افتد و متولی این مراکز به دلیل عدم نظارت و برخورد قاطعانه در این رفتار زشت و گناهی که افراد سودجو مرتکب می شوند شریک هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.