هر ساعت، یک‎بار پنجره خانه تان را باز بگذارید

 

معاون وزیر بهداشت گفت: حتی علی‎رغم آلودگی هوا هم برای تهویه هوا هر ساعت، حدود ۵ دقیقه پنجره خانه را باز کنید.

وی افزود: کافی است تجمعی رخ دهد تا کرونا منتقل شود. کجا دو خانواده در یک خانه ۷۵ متری که محیط بسته است می‎توانند فاصله‎گذاری رعایت کنند؟ در خیلی از کشورها می‎گویند حتی وقتی به خانه فردی دیگر می‎روید در آن‎جا ماسک بزنید.

معاون وزیر بهداشت گفت: حتی علی‎رغم آلودگی هوا هم برای تهویه هوا هر ساعت، حدود ۵ دقیقه پنجره خانه را باز کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.