پایگاه خبری تلحیلی رسا نشر

کاهش چشم‌گیر میانگین مصرف کالا‌های اساسی در سال ۹۸

0 1

 

کالاهای اساسی, کاهش چشم‌گیر میانگین مصرف کالا‌های اساسی در سال ۹۸, رسا نشر - خبر روز:بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که متوسط مصرف برخی کالا‌های اساسی در سال ۹۸ در قیاس با سال ۹۵ عمدتاً کاهش پیدا کرده است.

بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس آمارهایی که در طرح هزینه درآمدخانوار مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که متوسط مصرف برخی کالاهای اساسی در سال 98 در قیاس با سال 95 عمدتاً کاهش پیدا کرده است، موضوعی که کارشناسان دلیل آن را در افزایش قابل توجه قیمت این کالاها می‌دانند.

در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس 6 گروه کالایی برنج خارجی، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی، روغن نباتی و قند و شکر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این بررسی، متوسط کشوری و متوسط دهک سوم اقتصادی بر حسب گرم را در سال 1398 به نسبت سال 1395 مورد توجه قرار داده است.

بر اساس این بررسی‌ها میانگین کشوری مصرف گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفندی ۲۹ درصد، برنج خارجی 8 درصد، روغن نباتی 6 درصد و قند و شکر 4 درصد در سال 1398 نسبت به سال 1395 کاهش‌یافته است. از سوی دیگر مصرف میانگین کشوری مرغ ماشینی در همین مدت 2.3 درصد افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمارهایی که در این بررسی استفاده شده میانگین مصرف دهک سوم درآمدی شاهد کاهش بیشتری نشان می‌دهد. بر این اساس میانگین مصرف گوشت گوساله 55 درصد، گوشت گوسفندی 30 درصد، برنج خارجی 22 درصد، روغن نباتی 22 درصد، قند و شکر 9 درصد و مرغ ماشینی 2.5 درصد در دهک سوم درآمدی طی بازه زمانی مورداشاره کاهش‌یافته است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More