قیمت روز خودرو ایرانی و خارجی در پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

 

جدیدترین قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ را دررسانشر بخوانید.

قیمت روز خودرو سایپا – چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

? پراید ۱۱۱
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

? پراید ۱۳۱
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

? پراید ۱۳۲
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

? پراید ۱۵۱
➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

? پراید ۱۵۱ پلاس
➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

? تیبا صندوق دار
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

? تیبا صندوق دار
? دوگانه سوز
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

? تیبا صندوق دار پلاس
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

? تیبا ۲
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

? تیبا ۲ پلاس
➖ کارخانه: ۹۰,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

? ساینا
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

? کوییک
? دنده ای – فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

? کوییک آر
? دنده ای
➖ کارخانه: ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰

? وانت زامیاد
? بنزینی
➖ کارخانه: ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

? وانت زامیاد
? بنزینی – آپشنال
➖ کارخانه: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

? وانت زامیاد
? دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

? وانت زامیاد
? دو گانه سوز – آپشنال
➖ کارخانه: ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

? وانت زامیاد
? دیزل
➖ کارخانه: ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

? آریو
? دنده ای
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

? آریو
? اتوماتیک
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

? چانگان سی اس ۳۵
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

? کیا سراتو
? اتوماتیک – آپشنال
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

? سیتروئن سی ۳
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 


 

? #ایران_خودرو

? وانت آریسان
? دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

? سمند ال ایکس
➖ کارخانه: ۹۴,۷۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

? سمند ال ایکس
? ای اف ۷
➖ کارخانه: ۹۴,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

? سمند ال ایکس
? ای اف ۷ – دو گانه سوز
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

? سمند سورن
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

? دنا معمولی
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

? دنا پلاس
? بدون سانروف – دو ایربگ
➖ کارخانه: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

? دنا پلاس
? توربو – سانروف – چهار ایربگ
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

? دنا پلاس
? اتوماتیک – توربو
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۴۰۵ جی ال ایکس
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۴۰۵ جی ال ایکس
? دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۴۰۵ اس ال ایکس
➖ کارخانه: ۸۵,۵۶۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

? پژو پارس
➖ کارخانه: ۹۷,۷۴۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

? پژو پارس
? دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

? پژو پارس ال ایکس
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

? پژو پارس
? اتوماتیک – فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۷
? دنده ای – فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۷
? اتوماتیک – فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۷ صندوقدار
? اتوماتیک – فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۶ – تیپ ۲
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۶ – تیپ ۵
? فول
➖ کارخانه: ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۶ صندوقدار وی هشت
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

? پژو ۲۰۰۸
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

? رانا ال ایکس
➖ کارخانه: ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

? دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس
? فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

? رنو تندر ای ۲
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

? رنو تندر پلاس
? دنده ای
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

? رنو تندر پلاس
? اتوماتیک – فول
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

? هایما اس ۵
? توربو
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

? هایما اس ۷
? توربو
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

? پیکاپ دو کابین فوتون
? بنزینی
➖ کارخانه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

? پیکاپ دو کابین فوتون
? دیزل
➖ کارخانه: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

? سوزوکی ویتارا
? اتوماتیک
➖ کارخانه: –
➖ بازار: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰

 

نظرات بسته شده است.