با کدام معیاری چاوشی و آمنه سادات ذبیح‌پور چهره سال فضای مجازی شدند؟

 

با کدام معیاری چاوشی و آمنه سادات ذبیح‌پور چهره سال فضای مجازی شدند؟|خبر فوریواکنش مجری تلویزیون در خصوص انتخاب چهره سال فضای مجازی جشنواره بسیج گفت: چاوشی حق داشت عصبانی شود. با کدام معیاری محسن چاوشی و آمنه سادات ذبیح پور را کنار هم قرار دادید؟!

واکنش مجری تلویزیون در خصوص انتخاب چهره سال فضای مجازی جشنواره بسیج گفت: چاوشی حق داشت عصبانی شود. با کدام معیاری محسن چاوشی و آمنه سادات ذبیح پور را کنار هم قرار دادید؟!

نظرات بسته شده است.