کرونا در آسانسور چقدر زنده می‌ماند/ اینفوگرافی

 

کرونا در آسانسور چقدر زنده می‌ماند/ اینفوگرافی|خبر فوریماندگاری ویروس کرونا در آسانسور بستگی به باز یا بسته بودن درب آسانسور دارد.

کرونا در آسانسور چقدر زنده می‌ماند/ اینفوگرافی|خبر فوری

 

نظرات بسته شده است.