دختر جوان بخاطر مانیکور کردن به ایدز مبتلا شد

 

دختر جوان بخاطر مانیکور کردن به ایدز مبتلا شد|خبر فوریپزشکان بعد از دیدن نتایج آزمایش خون این خانم متوجه می شوند که دختر جوان ایدز پیشرفته دارد، بررسی‌ها نشان می دهدکه این انتقال ۲ سال پیش بخاطر مانیکور کردن ناخن‌هایش اتفاق افتاده است.

دلیل انتقال آلودگی استفاده از وسایل مشترک بوده و خانمی که قبل دختر جوان مانیکور کرده بود، حدود ۱۰ سال حامل ایدز بوده است و این اولین مورد نیست که بخاطر مانیکور ناخن به ایدز مبتلا می شوند.

از سال ۲۰۱۴ این اتفاق بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است.

دختر جوان بخاطر مانیکور کردن به ایدز مبتلا شد|خبر فوری

 

نظرات بسته شده است.