آلودگی صوتی کورس شبانه موتورسوران در پایتخت

5f5dbec69f925_5f5dbec69f929

میرلوحی با اشاره به اینکه اخیرا شب ها بزرگراه چمران محل کورس موتورسوران در محدوده پارک وی تا پل مدیریت شده است، گفت: شهرداری نسبت به رفع این آلودگی صوتی اقدام کند.

محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه دویست و سی و ششم علنی شورای پنجم با اشاره به اینکه اخیراً شب‌ها حدود ساعت دو تا نزدیکی‌های صبح اتوبان چمران محل کورس موتور سوران در محدوده پارک وی تا پل مدیریت شده است، گفت: شهرداری هزینه‌های فراوانی برای رفع آلودگی صوتی شهر می‌کند و این مساله علاوه بر خسارت‌های شهری، اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: این موتور سوران که آلودگی صوتی شبانه ایجاد می‌کنند. معلوم نیست یک یا چند نفر موتور سوار متخلف بزرگراه چمران را محل کورس خود قرار داده‌اند و با ایجاد آلودگی صوتی مانع آسایش شهروندان می‌شوند. و لازم است معاونت حمل و نقل و ترافیک این مساله را مورد توجه قرار دهد.

 

منبع: مهر

نظرات بسته شده است.