رسانشر – خبر روز
اجتماعی

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟

5f36dd13b3218_5f36dd13b321b
هرگونه حادثه حین ماموریت کارگر به عنوان حادثه ضمن کار تلقی می شود.

انجام وظیفه در مدت ماموریت به منزله انجام وظیفه در کارگاه اصلی بوده و لذا هرگونه حادثه حین ماموریت به عنوان حادثه ضمن کار تلقی می‌شود.در صورت عدم قید در قرارداد کار اولیه و یا عدم موافقت بعدی کارگر به انجام ماموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز انجام ماموریت پیش بینی نشده باشد کارگر تکلیفی نسبت به انجام ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار نداشته و عدم انجام آن نیز نمی‌تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده ۲۷ قانون کار شناخته شود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پیام بگذارید

پایگاه خبری تحلیلی رسانشر
تازه ترین خبرهای ایران و جهان دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی