رسانشر – خبر روز
اجتماعی

ادعای سابقه کارگران در تأمین اجتماعی چگونه محاسبه می‌شود؟

5f0c9f1b7b314_5f0c9f1b7b316
درباره شرایط و چگونگی بررسی ادعای سابقه کارگران در سازمان تأمین اجتماعی بیشتر بخوانید.

اگر کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان و پرسنل تحت شمول از بیمه کردن کارکنان خود اجتناب کند، شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک، مستندات اشتغال بکار خود را به شعبه بیمه‌ای که آخرین لیست واریزی حق بیمه‌اش در آنجا پرداخت شده ارائه کند.

پس از آن موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای این امر عبارتند از حکم استخدامی، لیست حقوق کارگاه به همراه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی کارگاه، فیش بانکی، کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب، فرم انجام معاینات پیش از استخدام و …

نکته قابل توجه این است که در صورتی که فرد هیچ گونه مدرک و سندی نداشته باشد باید به اداره کل کار مراجعه و شکایتی تنظیم کند تا اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی‌های کارشناسی به فرد و بیمه تأمین اجتماعی اعلام کند. رأی اداره کار برای تأمین اجتماعی لازم الاجراست.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پیام بگذارید

پایگاه خبری تحلیلی رسانشر
تازه ترین خبرهای ایران و جهان دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی