گفت و گو با پدر و مادر دختر ۱۶ ساله که در متروی تهران بیهوش شد

گفت و گوی ایرنا با پدر و مادر دختر ۱۶ ساله ای که در متروی تهران بیهوش شد را ببینید.

گفت و گو با پدر و مادر دختر ۱۶ ساله که در متروی تهران بیهوش شد (فیلم)

گفت و گوی ایرنا با پدر و مادر دختر ۱۶ ساله ای که در متروی تهران بیهوش شد را ببینید.

نظرات بسته شده است.