کدام کشورها در همبستگی با ایران عزای عمومی اعلام کردند؟

در پی سقوط هواپیمای تیم ریاست جمهوری و شهادت آنها، برخی از کشور‌های جهان عزای عمومی اعلام کردند.

شهادت ابراهیم رئیسیبه گزارش تسنیم؛ جمعیتی که برای آنان عزای عمومی اعلام شده است در ۸ کشور یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر است.

این جمعیت معادل ۲۳ درصد -یک چهارم- کل ساکنان جهان است.

دولت ایران ۵ روز

دولت سوریه ۳ روز

دولت لبنان ۳ روز

دولت عراق ۱ روز

دولت هند ۱ روز

دولت ترکیه ۱ روز

دولت پاکستان ۱ روز

دولت تاجیکستان ۲ روز

نظرات بسته شده است.