پیام یاشار سلطانی از داخل زندان

بهروز عزیزی، از دوستان یاشار سلطانی، تماس تلفنی او از زندان را این گونه روایت کرده است.

پیام یاشار سلطانی از داخل زندان

پیام یاشار سلطانی از داخل زندان

نظرات بسته شده است.