وزیر کشور : تذکر حجاب در مترو، توسط گروه‌های مردمی و در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود/ ما مجوز نداده‌ایم

ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه ها مجاز هستند.

وزیر کشور : تذکر حجاب در مترو، توسط گروه‌های مردمی و  در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود/ ما مجوز نداده‌ایم

وزیر کشور اعلام کرد که تذکر حجاب در مترو تهران تحت امر معروف و نهی از منکر و ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود.

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تذکر حجاب در مترو تهران، اظهار کرد : ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کاروظیفه دارند ،ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه ها مجاز هستند.

نظرات بسته شده است.