همسر و دختر احمدرضا عابدزاده به خاطر حجاب دستگیر شدند

همسر و دختر احمدرضا عابدزاده‌ در خیابان فرشته تهران بازدشت شده‌اند.

دستگیری همسر و دختر احمدرضا عابدزاده به علت کشف حجاب | دیلی فوتبال

رکنا نوشت: خانم لطیفیان و نگار عابدزاده، همسر و دختر احمدرضا عابدزاده پیشکسوت فوتبال در خیابان فرشته تهران در ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه به علت کشف حجاب دستگیر شدند.

 

نظرات بسته شده است.