متن پیامکی که برای نظامیان اسرائیلی ارسال شده است: آیا جسد بعدی تو هستی؟

همه اینها بخاطر منافع شخصی نتانیاهو اتفاق می افتد.

متن پیامکی که برای نظامیان اسرائیلی ارسال شده است: آیا جسد بعدی تو هستی؟

در روزهای اخیر، پیامکی به صورت گسترده به گوشی سربازان اسرائیلی ارسال شده است که متن آن به شرح زیر است:

« نفرین دهه هشتم هنوز در راه است و شما و دولت شما را به دست ما می اندازد. زمان شما تمام شده است، سرزمین ما آزاد خواهد شد و اجساد شما پل آزادی ما خواهند بود.
دروغ پیروزی که دولت شما ادعا می کند چیزی نیست جز تلاشی برای پنهان کردن شرمساری شکست.
 غرور مرکاوا شکسته شده است، افسانه ارتش شما تبخیر شده است، همقطاران شما در سوراخ های مرگ غزه مرده اند.
همه اینها بخاطر منافع شخصی نتانیاهو اتفاق می افتد. 
آیا شما جسد بعدی در مقبره های غزه برای کمک به نتانیاهو خواهید بود؟ /اخ فی الله »

نظرات بسته شده است.