سلبریتی‌ ها برای تبلیغات از کوروش کمپانی چه مبلغی گرفته‌اند؟

امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی مبلغی که سلبریتی ها از کوروش کمپانی برای تبلیغات گرفته‌اند را افشا کرد.

سلبریتی‌ ها برای تبلیغات از کوروش کمپانی چه مبلغی گرفته‌اند؟

امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی در مصاحبه که با یکی از پروژه‌بگیران بدنام مقیم آلمان ادعاهایی را در دفاع از خود مطرح کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، شریفیان گفت: در حال حاضر همه انگشت اتهامشان به سمت سلبریتی ها و تبلیغات چی ها دراز شده است. دولت تماس گرفته که باید برگردم و پول ها را به این افراد برگردانم. آیا پدیده شاندیز که بارها صداوسیما تبلیغاتش را کرد، صداوسیما پول مردم را پس داد؟ ما در برابر امثال مدیرعامل چای دبش سر سوزنی هم شبیهشان نیستیم.

او گفت: تعداد سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را کرده اند حدود ۴۰۰، ۵۰۰ نفر بوده اند و رقم هایی دریافتی برای تبلیغ از یک میلیون تومان بوده تا ۱۵، ۲۰ میلیون تومان! به عنوان مثال بازیکن تیم ملی ۲۰ میلیون تومان گرفته و تبلیغ کرده است. چون ما یک دوستی قدیمی با هم داشتیم. ولی به کسی اصلا ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان پولی نداده ایم.

نظرات بسته شده است.