سردار آزمون پدر شد

سردار آزمون ، مهاجم تیم ملی ایران پدر شد و ساعاتی پیش تولد دختر خود را جشن گرفت.

سردار آزمون پدر شد

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، پدر شد.
به گزارش ایرنا، سردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران پدر شد و ساعاتی پیش تولد دختر خود را جشن گرفت.
آزمون که این فصل عضو باشگاه رم در ایتالیا است، نام دختر خود را نوا گذاشته.
نوا عضو جدید خانواده آزمون محسوب می‌شود.

نظرات بسته شده است.