توئیت عبدالرضا داوری: سعید جلیلی را رقیب ضعیف ندانیم

موقعیت امروز او با موقعیتش پیش از ۱۴۰۰ متفاوت است. شبکه حامیان او در دولت رییسی به مناصب کلیدی و هیئت مدیره ها رسیده اند، منابع بسیاری در اختیار دارند و بنام دولت سایه، همه را به خط کرده است، صداوسیما کاملا با اوست؛ پیروزی بر جلیلی اصلا آسان نیست.

توئیت عبدالرضا داوری: سعید جلیلی را رقیب ضعیف ندانیم

توئیت عبدالرضا داوری: سعید جلیلی را رقیب ضعیف ندانیم

نظرات بسته شده است.