آماده‌سازی محل دفن رئیس جمهور فقید در حرم مطهر امام رضا«ع» (عکس)

آماده‌سازی محل دفن رئیس جمهور فقید در حرم مطهر امام رضا«ع» (عکس)

آماده‌سازی محل دفن رئیس جمهور فقید در حرم مطهر امام رضا«ع» (عکس)

آماده‌سازی محل دفن رئیس جمهور فقید در حرم مطهر امام رضا«ع» (عکس)

نظرات بسته شده است.