آذری جهرمی : ببینید نتیجه خالص سازی تان را / خدا پدرش را بیامرزد آنکه گفت: رسیده ایم به دوران «ابتذال امر سیاسی»

جریانات مدعی انقلابی گری، پس از خالص سازی، بجای رقابت در «برنامه برای پیشرفت کشور» در حلقه محدود باقی مانده خودشان، رقابت در «چه کسی کمتر دزدیده» را برگزیده اند.

آذری جهرمی : ببینید نتیجه خالص سازی تان را / خدا پدرش را بیامرزد آنکه گفت: رسیده ایم به دوران «ابتذال امر سیاسی»

محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود با انتقاد از جریانات مدعی انقلابی گری نوشت: آنها رقابت در «چه کسی کمتر دزدیده» را برگزیده اند.

وی در این باره نوشت: جریانات مدعی انقلابی گری، پس از خالص سازی، بجای رقابت در «برنامه برای پیشرفت کشور» در حلقه محدود باقی مانده خودشان، رقابت در «چه کسی کمتر دزدیده» را برگزیده اند.

خدا پدرش را بیامرزد آنکه گفت: رسیده ایم به دوران «ابتذال امر سیاسی».

عزیزان تصمیم گیر: ببینید نتیجه خالص سازیتان را.

نظرات بسته شده است.