مرور برچسب

یازده سپتامبر

عکاس این تصویر، دقایقی پس از ثبت آن مُرد!|خبر فوری

روز زیبایی بود، ولی ناگهان آرامش صبحگاهی با فریاد یک راننده تاکسی در حال عبور که از برخورد یک هواپیمای مسافربری با مرکز تجارت جهانی در نیویورک خبر می‌داد، بر هم خورد. عکاس این تصویر، دقایقی پس از ثبت آن مُرد!|خبر فوریبیل به سمت خانه دوید و سه دوربین برداشت و در میان دود و شعله‌های آتش به سمت محل حادثه حرکت کرد. در حالی که هرج و مرج شهر نیویورک را در تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱