مرور برچسب

گسل

جزئیات ۱۶ گسل فعال شناخته شده استان تهران

در تهران علاوه بر پدیده‌های مخرب فرونشست به دلیل برداشت‌های بی رویه آب‌های زیر زمینی در میان گسل‌های متعددی محصور شده‌اند و به گونه‌ای از شمال تا جنوب و از شرق به غرب کشیده شده‌اند که به جرات می‌توان گفت استان تهران در زمینی مملو از گسل‌های فعال توسعه یافته است. جزئیات ۱۶ گسل فعال شناخته شده استان تهرانبه گزارش ایسنا، تهران شهری است که پیرامون آن گسل‌های شناخته شده زیادی کشیده شده