مرور برچسب

گروگانگیری

اشک و لبخند در نقطه صفر مرزی/ پلیس مرزبانی دختر ربوده شده را به کشور بازگرداند

مدارک موجود بیانگر آن بود که «سارینا» (دختر سه ساله) به افغانستان منتقل شده و پلیس اینترپل (پلیس بین الملل) نیز با حکم قضایی در جست وجوی اوست. «سردار مجید شجاع» نگاهی به ساعت انداخت اما نتوانست تا صبح صبر کند. ساعتی بعد جلسه ای تخصصی با حضور گروه ورزیده ای از نیروهای مرزبانی تشکیل شد و ماجرای ربوده شدن «سارینا» مورد تجزیه و تحلیل های