مرور برچسب

گردنبند

قرار مجرمیت برای دزد گردنبند علی دایی

قرار مجرمیت سارقی که گردنبند علی دایی را سرقت کرده، در حالی صادر شد که تلاش برای دستگیری همدست وی همچنان ادامه دارد. عصر روز 8 آبان وقتی علی دایی به همراه دخترش از دفتر کار خود در خیابان آصف بیرون آمد تا سوار خودرواش شود، ناگهان دو سارق قمه به دست به او حمله کرده و گردنبند طلایش را قاپیدند.قرار مجرمیت برای دزد گردنبند علی دایی|خبر فوریبه دنبال این سرقت، بازپرس علیرضا بهشتی از