مرور برچسب

گرانی خودرو

باورمان نمی شود، اما زود عادت می کنیم!!

بدتر از حس ناباوری و عدم آمادگی مواجهه با مشکلات احتمالی آن هم با توجه به شرایط موجود کشور این است که ما براحتی به همه چیز عادت می کنیم. زودتر از آنچه که فکرش را بکنید به هر نارسایی و کمبودی عادت می کنیم و بدترین مسائل هم برایمان عادی می شود. پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر - شبنم حاجی اسفندیاری: اگر کسی تا قبل از سال 98 و 99 در رابطه با اتفاقات بدی…