مرور برچسب

کوهنورد

یافتن جمجمه یک کوهنورد در ارتفاع ۳۴۸۰ متری دماوند

5f38cbd1bc353_5f38cbd1bc355
یکی از اعضای ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان می گوید که جمجمه ای در ارتفاع ۳۴۸۰ متری دماوند یافت شده است.
امیر رحمان زاده در خصوص علمیات امداد و نجات کوهنوردان در دماوند گفت: هفته گذشته در دماوند عملیات جستجوی مختلفی انجام شد که در یکی از آنها پس از هفت ساعت جستجوی شبانه در یکی از دره های خطرناک دماوند موفق شدیم کوهنورد مفقودی را