مرور برچسب

کلاهبرداری اینترنتی

فریب تبلیغات اینترنت رایگان را نخورید

فریب تبلیغات اینترنت رایگان را نخورید|خبر فوریبا توجه به اینترنت رایگان آموزش مجازی دانشگاه‌ها و بسته‌های اینترنتی، کلاهبرداران افراد را برای ورود به درگاه‌های جعلی از جمله فیشینگ تشویق می‌کنند تا بتوانند اطلاعات را سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنها ‌کنند. پس از تصمیم به برگزاری کلاس‌های دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی به دلیل گسترش ویروس کرونا در کشور، یکی از مسائل اصلی، دسترسی