مرور برچسب

کفش هوشمند

تولید اولین کفش هوشمند در ایران

تولید اولین کفش هوشمند در ایران|خبر فورییک شرکت دانش بنیان برای اولین بار کارخانه کفش هوشمند سه بعدی را از تلفیق علوم ترمودینامیک و فیزیولوژی با فناوری‌های خاص در ایران راه اندازی کرد. یک شرکت دانش‌بنیان برای اولین بار کارخانه کفش هوشمند در ایران را راه اندازی کرد. میثم احمدپور مخترع این کفش هوشمند، اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید کفش‌های هوشمند در دنیا فقط جنبه رونمایی