مرور برچسب

کرونا

اثربخشی واقعی واکسن اسپوتنیکV بیش از ۹۷ درصد است

دانشمند سرشناس روس و از اصلی ترین محققان سازنده واکسن روسی «اسپوتنیک V» گفت: این واکسن در یک ارزیابی میدانی اثربخشی بیش از ۹۷ درصدی را به ثبت رسانده است. دنیس لوگانف افزود: در یک ارزیابی میدانی که روی ۳.۸ میلیون نفر انجام شده، اثربخشی ۹۷.۶ درصدی اثبات شده است. اثربخشی واقعی واکسن اسپوتنیکV بیش از ۹۷ درصد است|خبر فوریاین در حالی است که پیش از این اثربخشی این واکسن ۹۱.۶ درصد اعلام شده بود.