مرور برچسب

کردستان

درگیری گوارشی از علائم اولیه ابتلای ویروس کرونای انگلیسی است

متخصص بیماری های عفونی بیمارستان شهید بهشتی قروه گفت: درگیری گوارشی از علائم اولیه ابتلای ویروس کرونای انگلیسی است که بیشتر بیماران به همین دلیل درابتدا در مقابل پذیرفتن ابتلا به این بیماری مقاومت می کنند. دکتر سیده فرشته صالحی اظهار کرد: در افراد مبتلا در ابتدا، علائمی شبیه سرماخوردگی ظاهرمی شود که رفته رفته به ویژه در بیمارانی با سیستم