مرور برچسب

کربن دی اکسید

تبدیل کربن هوا به سنگ توسط یک استارتاپ|خبر فوری

یک استارتاپ مورد حمایت "بیل گیتس"، فناوری ایجاد کرده که کربن را از هوا می‌مکد و آن را به سنگ تبدیل می‌کند و در واقع به طبیعت کمک می‌کند که به خودش کمک کند. آی‌ای نوشت: این فناوری که مهندسان را قادر می‌سازد کربن را از هوا بگیرند، چندین دهه است که به وجود آمده است، اما تنها در سال‌های اخیر است که میلیاردرها به صف نگران ها در مورد شرایط