مرور برچسب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فاضل نظری از کانون پرورش فکری رفت

فاضل نظری، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از این سمت برکنار شد، همچنین خبر بازگشت حاجیان‌زاده قوت گرفته است. فاضل نظری که سال ۱۳۹۶، با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شده بود، در نهایت از سمت خود برکنار شد. فاضل نظری که پیش از مدیرعامل کانون پرورش فکری، معاون هنری حوزه