مرور برچسب

وزیر نفت

تحریم روزهای آخر دولت ترامپ انتقام و کینه‌جویی است

تحریم روزهای آخر دولت ترامپ انتقام و کینه‌جویی است|خبر فوریوزیر نفت گفت: در روزهای آخر دولت ترامپ تعدادی از مدیران نفتی را به بهانه حمایت از تروریسم تحریم کردند. باید بگویم ما قربانی تروریسم هستیم این تحریم نوعی انتقام و کینه‌جویی است، ما از تحریم نمی‌ترسیم. بیژن زنگنه امروز در آیین آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس اظهار کرد: برای خدمت به مردم عزم‌مان راسخ‌تر شده است