مرور برچسب

قیمت مسکن در تهران

دوسوم زوج‌ها به علت گرانی مسکن قادر به خانه‌دار شدن نیستند

آمارهای رسمی موجود همچنین نشان می‌دهد در یک ‌سال گذشته تنها ۳۰ درصد از خانه‌اولی‌ها موفق به ورود به بازار و خرید مسکن شده‌اند و ۷۰ درصد از این متقاضیان پشت گیت‌های بازار به اجبار منتظر نشسته‌اند.دوسوم زوج‌ها به علت گرانی مسکن قادر به خانه‌دار شدن نیستند|خبر فوریدرخصوص وضعیت معاملات مسکن در کشور با استناد به میزان ورود تقاضای جدید به بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات مسکن صورت گرفته در کشور در سال ۹۷