مرور برچسب

قیمت آپارتمان

آپارتمان زیر ۲۰سال در تهران چند؟

آپارتمان زیر 20سال ، چند؟|خبر فوریبررسی میدانی فایل‌های عرضه شده به بازار برای خرید و فروش نشان می‌دهد: تعداد آپارتمان‌هایی که بسیار متفاوت از میانگین قیمت منطقه به بازار معرفی می‌شوند، کاهش پیدا کرده است. آپارتمان زیر 20سال ، چند؟|خبر فوری