مرور برچسب

قهوه

بهترین زمان نوشیدن قهوه چه ساعتی است؟

بهترین زمان نوشیدن قهوه چه ساعتی است؟|خبر فوریاگر خواب بدی داشته‌اید، ممکن است صبح روز بعد بخواهید با معده خالی آن را با یک قهوه سیاه قوی جبران کنید، اما بهترین زمان برای نوشیدن قهوه چه زمان است؟ گاهی پیش می‌آید که خواب شبانه سختی داشته باشیم و تنها چیزی که می‌توانیم در مورد آن فکر کنیم، تهیه یک فنجان قهوه سیاه خیلی قوی است. در این شرایط احساس می‌کنیم که به کافئین اشتیاق داریم، اما