مرور برچسب

قطعی برق

چه کسی باید به آلودگی هوا در تهران رسیدگی کند؟

آلودگی هوا در تهران تشدید شده است؛ برخی از مدیران می‌گویند یا مجبور به مازوت‌سوزی هستیم یا باید قطعی برق داشته باشیم. آلودگی هوا در تهران به اوج و شاخص در برخی ایستگاه‌ها به بالای ۲۰۰ رسید. مدیران شهری می‌گویند تنها کاری که می‌توانند انجام دهند، تذکر دادن است.چه کسی باید به آلودگی هوا در تهران رسیدگی کند؟|خبر فوریمیانگین کیفیت هوای تهران بیش از 150 است و شرایط برای همه افراد ناسالم