مرور برچسب

قتل همسر

زندان و شلاق و دیه مجازات زنی که با همدستی دو جوان، شوهرش را کشت

این حکم صبح دیروز از سوی قضات شعبه هفدهم دیوانعالی کشور مهر تأیید خورد. رسیدگی به این جنایت از دوازدهم شهریور سال 93 به‌دنبال مراجعه زن جوانی به اداره پلیس اسلامشهر درباره ناپدیدشدن شوهرش کامبیز شروع شد. لیلا 30ساله در شرح ماجرا به افسر پرونده گفت: شوهرم از دیروز به خانه برنگشته است و از وی اطلاعی ندارم. کارآگاهان جنایی درپی