مرور برچسب

قتل خانوادگی

قتل مادر به خاطر کشیدن قلیان!

دعوا و درگیری بین آنها تمامی نداشت. مادر و دختر همیشه بر سر موضوعات مختلف با هم کشمکش داشتند و بالاخره با مرگ زن میانسال مهر اتهام قتل عمد روی پرونده دختر جوانش نشست. ریحانه ۲۹ ساله که ابتدا به اتهام خود اعتراف کرده بود، در دادگاه آن را انکار کرد. به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم در ادامه نوشت: هفتم فروردین امسال بود که دختر جوان به نام ریحانه با