مرور برچسب

فرونشست زمین

دلیل فرونشست زمین ایستگاه مترو شادمان چه بود؟|خبر فوری

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو پایتخت درباره چرایی فرونشست زمین ایستگاه مترو شادمان توضیح داد. محسن محمدیان درباره حادثه فرونشست ضلع جنوبی مترو شادمان اظهار کرد: این حادثه به دلیل بارش باران رخ داده است. دلیل فرونشست زمین ایستگاه مترو شادمان چه بود؟|خبر فوریوی ادامه داد: حادثه فرونشست زمین ارتباطی به مترو ندارد بلکه سطح خیابان کمی نشست کرده است. مدیر روابط عمومی شرکت