مرور برچسب

فاصله دهک ها

فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه امسال ۰.۳ درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد: فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه امسال به ٩.٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ماه ١٣٩٩ را اعلام کرد. بر اساس این آمار نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٩ برابر ٣٤.٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه