مرور برچسب

بخشش مجرم

سرقت در چه شرایطی قابل گذشت است؟

سرقت در چه شرایطی قابل گذشت است؟|خبر فوریقضات در استعلامی سؤالاتی پیرامون ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد ۶۵۶،۶۵۷ ،۶۶۱ و ۶۶۵ در رابطه با تاثیر سابقه کیفری بر گذشت از جرم مطرح کردند. در یکی از جدیدترین استعلامات قضات که به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال شده آمده است که طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ،۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ به شرطی که ارزش