مرور برچسب

بانک خصوصی

معرفی یک بانک خصوصی متخلف به دستگاه قضایی

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از معرفی یک بانک خصوصی به دستگاه قضایی به دلیل همکاری نکردن برای رفع موانع تولیدکنندگان خبر داد. بابک دین پرست با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت: قانون صراحت دارد که مصوبات این ستاد نافذ و اجرایی است.معرفی یک بانک خصوصی متخلف به دستگاه قضایی|خبر فوریوی با