مرور برچسب

باغ وحش

سرنوشت حیوانات در باغ‌وحش‌های ایران؛ مرگ/ چرا دستورالعمل‌ها به‌روز نمی‌شوند؟

«این خبر تقریبا برای هیچ کسی تازگی نداشت :بهمن ۹۹؛ مریضی هیرمان شیر ایرانی، آذر ۹۹؛ مرگ ماده ببر باغ وحش ارم، آبان ۹۹؛ مرگ شامپانزه ، دی ۹۸؛ مرگ زرافه و ببر باغ وحش صفادشت، مرداد ۹۸؛ مرگ توله ببرهای باغ وحش مشهد و ...»سرنوشت حیوانات در باغ‌وحش‌های ایران؛ مرگ/ چرا دستورالعمل‌ها به‌روز نمی‌شوند؟باغ وحش‌ها، مجموعه‌هایی که که به عنوان محل نگه‌داری از حیوانات معیین می‌شوند، چند سالی است که دیگر کشتارگاه حیات وحش