مرور برچسب

ایربگ

چگونه می توان تشخیص داد که یک ماشین دست دوم دارای ایربگ است ؟

اگر کیسه هوا خودرویی عمل کرده باشد، قطعاً باید در مورد تاریخچه تصادفات خودرو تحقیق کنید. در اینجا نحوه بررسی استفاده قبلی کیسه های هوا آورده شده است. هنگام خرید وسیله نقلیه دست دوم ، مهم است بدانید که آیا کیسه هوا به کار رفته است یا خیر. عمل کردن کیسه هوا مستلزم تعویض کیسه هوا ، ماژول ها و روکش است. علاوه بر این ، پس از