مرور برچسب

انتقال پایتخت

انتقال پایتخت مبنای کارشناسی ندارد

انتقال پایتخت مبنای کارشناسی ندارد|خبر فوری شهردار تهران گفت: برخی تصور می‌کنند که با انتقال پایتخت، مشکلات تهران حل می‌شود درحالی‌که مشکلات تهران به جای خود باقی می‌ماند. موضوع انتقال پایتخت، این ‌بار هم مانند دفعات قبل مطرح و رد شد. شهردار تهراندر گفت‌وگو با همشهری آن را بدون مبنای کارشناسی و برنامه‌ریزی شهری دانست و رئیس شورای شهر نیز موضع قبلی خود را در مخالفت با انتقال