مرور برچسب

امید اسدبیگی

جزئیات اختلاس ۲۵هزار میلیاردیِ جوان ۳۳ساله

5ed28181a952a_2020-05-30_20-23
روزنامه جوان در گزارشی به بررسی پرونده اختلاسی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که متهم ردیف اول آن جوان ۳۳ ساله‌ای به نام «امید اسدبیگی» است پرداخته است.
امید اسدبیگی؛ متهم ردیف اول یک پرونده اخلال در نظام ارزی و پولی در این گزارش آمده: مرداد ۹۸ وقتی دادگاه اخلالگران بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته شد؛ سالار آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی