مرور برچسب

الهام چرخنده

«سید اینجوری که شما درس می‌دی من عاشق تر از قبل می‌شم نسبت به دینم»

الهام چرخنده در یک پست اینستاگرامی از شروع دوباره درس خواندن در کنار همسر و استادش خبر داد. الهام چرخنده در یک پست اینستاگرامی درس خواندن کنار همسرش را این گونه شرح داد: «سید اینجوری که شما درس می‌دی من عاشق تر از قبل می‌شم نسبت به دینم...»/ «آقا سید محمد موقع تدریس قهوه نوش جان می‌کنند . یکی برای خودشون و یکی برای شاگرد بازیگوش و